خانه / استان / علیقلی خان بختیاری سردار اسعد
علیقلی خان بختیاری سردار اسعد
علیقلی خان بختیاری سردار اسعد

علیقلی خان بختیاری سردار اسعد

علیقلی خان ایلخانی (سردار اسعد دوم) پسر سوم (چهارمین فرزند) حسین قلی خان ایلخانی از تیره هفت لنگ بختیاری و نوه دختری نجف خان به سال ۱۲۷۴ ق / ۱۸۵۸ م در چهارمحال در منطق های قشاقی دیده به جهان گشود. علیقلی خان از خردسالی نسبت به برادران خود برتری داشت. وی به مناسبت هوش و ذکاوت فطری بیش از سایر فرزندان مورد توجه ایلخانی قرار گرفت.

حاج علیقلی خان در سال ۱۲۹۸ ق، به همراه پدرش ایلخانی و اسفندیار خان برادر بزرگش به تهران احضار شدند و به دیدن ناصرالدین شاه نائل گردیدند. در این ملاقات تصمیماتی اتخاذ شد، این دو برادر با صد سوار بختیاری عضو کشی کخانه سلطنتی شدند ولی اقدامات اسفندیار خان و علیقلی در تهران طولانی شد و به تقاضای ظ لالسلطان حکمران اصفهان، شاه موافقت کرد که آن دو برادر به اصفهان برگردند.

در سال ۱۳۰۵ ق که ظل السلطان از حکومت اصفهان معزول گردید، اتابک، اسفندیار خان را (که در زندان بود) به اتفاق علیقلی خان به تهران احضار کرد و موجب مرحمت شاه نسبت به آنان گردید.

اسفندیار خان با گرفتن لقب سردار اسعد و خلعت سلطنتی رئیس ایل شد و به بختیاری رفت. علیقلی خان نیز در تهران فرمانده پنجاه نفر سردار بختیاری شد. ولی حقیقت این بود که شاه برای جلوگیری از طغیان سران ایلخانی، حاج علیقلی خان را به عنوان گروگان در تهران نگاه داشت.

کم کم بینایی سردار اسعد نقصان یافت و وی را از مطالعه محروم کرد )در اواخر سال ۱۳۳۲ ق به کلی بینایی خود را از دست داد(. در سال ۱۳۳۴ نیز دچار سکته و فلج گردید و پس از چهار سال، روز پنج شنبه ۷ محرم ۱۳۳۶ ق درگذشت. جناز هاش از طرف دولت با تشریفات رسمی و احترام نظامی در حالی که جسد وی روی توپ حمل م یشد تشییع گردید، به اصفهان منتقل شد و در مقبره خانوادگی در تخت فولاد اصفهان مدفون گردید.

3+
3+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *