خانه / افراد و گروه ها / میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی
میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی
میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی

میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی

 میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی.

میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی
میرزا عبّاس خان شیدا دهکردی

شاعر، ادیب، روزنامه نگاروخوشنویس برجسته.

دوره ی زندگی :

اواخردوره ی قاجاریه – پهلوی اوّل .

متولّد:

١۴ذی الحجه الحرام ١٢٩٩ه ق/١٢۶١ه ش.

محل تولّد:

شهرکرد(دهکرد).

 متوفی :

شب سه شنبه ٢٣اسفندماه ١٣٢٨ه ش.

محل دفن:

تکیه ی سلطان الراقین آرامستان تخت فولاد اصفهان.

آقا میرزا عباس خان ارباب دهکردی چهار محالی اصفهانی معروف به شیدا دراواخر دوره ی قاجاریه دردهکرد درخانواده ای اهل فضل که به عنوان صاحب منصبان علمی وفرهنگی طبقه ی خود ودرزمره ی صاحبان قلم وتدبیر درمیان مردم منطقه درکنار برخی دیگر از این صاحب منصبان به ارائه خدمات فرهنگی پرداخته وبا عنوان اختصاصی ” ملا لری” شناخته شده بودند متولد گردید. پدرایشان آمیرزا اسحاق دهکردی درزمره ی کدخدایان ، منشیان ونویسندگان دستگاه مالی اداری حکومت خوانین بختیاری درنزد اسفندیار خان سردار اسعد اول بختیاری وسپس حاجی خسرو خان سردار ظفر بختیاری بودند. برهمین اساس میرزاعباس فرزند ارشد ایشان نیز پس از انجام تحصیلات مقدماتی متداول درآن عصر درزمینه های مختلف ومورد نیاز یک منشی کارآمد تحت نظارت پدر به آموختن زبانهای فرانسه وانگلیسی روی اورد ودرکنار ایشان به انجام امور محوله پرداخت.

پس از ایجاد اختلافات درمیان بختیاری ها میرزا اسحاق خانواده ی خود رابه اصفهان انتقال ودر محله چهار سوی درکوی مستهلک ساکن شد. میرزا عباس به مدرسه ی علمیه ی صدر بازار وارد شد وبه تکمیل اموخته های خود پرداخت.سپس میرزا اسحاق دوباره با تضمین قرانی به چهار محال وبختیاری دعوت شد ولی باتوجه به پیش امدن مسایل گذشته خانواده ی خود رادراصفهان باقی گذاشت.

درحدود سال ۱۲۸۰ هجری شمسی به دنبال برقراری وصلتهای خانوادگی میان میرزاعباس خان وهمدرسش درمدرسه ی صدربازار یعنی آیت الله حاج اقا رحیم ارباب چرمهینی ، وی با قمر تاج خانم دختر ارباب محمدحسن ، عموی آیت الله حاج اقا رحیم ارباب چرمهینی ازدواج کرد ودربرابر آیت الله ارباب نیز درابتدا با آغابیگم خانم خواهر میرزاعباس خان وپس از درگذشت این خانم با دختر میرزا عباس خان شیدا یعنی زهرا خانم پیوند زناشویی برقرار ساخت.

ثمره ی ازدواج میرزا عباس خان شیدا با قمر تاج خانم پنج پسر به نامهای اقامیرزا محمود ، اقا مسعود ، اقا حبیب الله ، اقا ابوالحسن وابوالقاسم ونیز سه دختر به نامهای معصومه خانم ، ملک خانم وزهرا خانم می شود که میرزامحمود پسر بزرگ شیدا طبع شعر داشته است واشعار پراکنده ی پدر رادراواخر عمر خود دردفتری بازنویسی واشعار خودرانیز نوشته است.

میرزا عباس خان علاوه بر تحصیل مفاهیم معقول ومنقول تمرین خوشنویسی راکه دران هنگام یکی از ویژگی های لازم هر کاتب ، منشی وعالمی بوده است دررشته ی نستعلیق وبا جدیت تمام نزد استاد میرزا فتح الله خان جلالی از صاحب نامان این هنر دراواخر عصر قاجاری دراصفهان دنبال می نماید تا جایی که درزمره ی اساتید بزرگ ان رشته وبنابر اقوال مختلف تنها یادگار واستاد مسلم خوشنویسی درنستعلیق در شهر اصفهان تلقی گشته است. میرزا عباس خان شیدا در سن ۲۶ سالگی در حدود سال ۱۲۸۷ هجری شمسی با توجه به نیاز استقلال خانوادگی از خانه ی پدری به منزل جدید خود واقع در محله ی مسجد حکیم در نزدیکی تکیه گرک یراق نقل مکان می نماید . از جمله فعالیتهای وی می توان به : شرکت مستمر در جریانات روز به عنوان یک همکار مطبوعاتی با نشریات سیاسی ، حضور فعال در انجمن بلدیه اصفهان وانتشار روزنامه ی ان ، همکاری با مجاهدین ونهضت روحانیت اصفهان وشرکت درفتح تهران، عزیمت به چهار محال وبختیاری وادامه ی منشی گری ، بازگشت به اصفهان وتاسیس انجمن ادبی دانشکده ی اصفهان اشاره کرد. تنگدستی میرزا عباس خان شیدا در پایان عمر به دلیل انجام فعالیتهای فرهنگی که درطول عمر متقبل انجام انها بود.

سرانجام این فرهنگ دوست پس از عمری تلاش صادقانه درروز سه شنبه بیست وسوم اسفند ماه سال ۱۳۲۸ شمسی دارفانی راوداع گفت ودر تکیه ی سیدالعراقین در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

 آثار:

  • روزنامه بلدیه اصفهان.
  • مجله ی دانشکده ی اصفهان.
  • دیوان اشعار.
  • کتاب مصیبت نامه .
  • کتاب محرم نامه.
  • فال نامه ی حافظ.

 


[i] فصلنامه پژوهشی،فرهنگی واجتماعی فرهنگ بام ایران ، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی چهار محال وبختیاری، ص ۶

 

0
0

Check Also

سبد بافی

سبد بافی

بافت و پیچ ترکه ها و شاخه های نازک درختان مانند بید،کبود و. . . به منظور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *