خانه / مناسبتي

مناسبتي

سیزده بدر (سیزده به در)

شهرگردي - سيزده بدر

واژه سیزده بدر مشهور است که واژه ی سیزده بدر به معنای « در کردن نحسی سیزده» است . اما وقتی به معانی واژه ها نگاه کنیم برداشت دیگری از این واژه می توان داشت. «در» به جای «دره و دشت» می تواند جایگزین شود .به عنوان مثال علامه دهخدا، …

بیشتر بخوانید »