خانه / تاریخی

تاریخی

شهرستان لردگان

شهرستان لردگان-روستای ده سوخته

شهرستان لردگان شهرستان لردگان با مرکزیت شهر لردگان (در فاصله ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان) و با مساحت حدود ۳۳۹۷ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۱۹۴ هزار و ۸۷۳ نفر شامل ۵ بخش ۴ شهر و ۱۱ دهستان و با ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا در گذشته مرکز ایالت فردن بوده که به معنی …

بیشتر بخوانید »

شهرستان کیار

شهرستان کیار-آبشار تنگ زندان -

شهرستان کیار شهرستان کیار با مرکزیت شهر شلمزار (در فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز استان) و با مساحت ۱۳۹۹ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۵۱ هزار و ۹۵۷ نفر شامل ۲ بخش ۴ شهر و ۵ دهستان و با ارتفاع حدود ۲۰۰۰ متر از سطح دریا به سرزمین قاع تاریخی معروف است. از مهمترین جاذبه …

بیشتر بخوانید »

شهرستان کوهرنگ

شهرستان کوهرنگ-آبشارشیخ علیخان

شهرستان کوهرنگ شهرستان کوهرنگ با مرکزیت شهر چلگرد (در فاصله ۸۸ کیلومتری مرکز استان) و با مساحت ۳۶۸۴ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۳۵ هزار و ۹۱۵ نفر خاستگاه جامعه عشایری و قطب گردشگری استان شامل ۳ بخش ۲ شهر و ۷ دهستان و با ارتفاع ۲۴۸۰ متری از …

بیشتر بخوانید »

شهرستان بن

شهرستان بن شهرستان بن با مرکزیت شهر بن (در ۳۵ کیلومتری مرکز استان) و با مساحتی حدود ۷۹۸ کیلومتر مربع وجمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۳۶۷ نفر شامل ۲بخش ۲شهر و ۴ دهستان و با ارتفاع حدود ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. از مهمترین جاذبه های گردشگری، تاریخی – مذهبی، صنایع دستی …

بیشتر بخوانید »

شهرستان بروجن

شهرستان بروجن شهرستان بروجن با مرکزیت شهربروجن )در ۶۰ کیلومتری مرکز استان ( و با مساحت ۲۲۵۷ کیلومتر مربع وجمعیتی بالغ بر ۱۱۸ هزار و ۶۸۱ نفر شامل ۳ بخش ۶ شهر و ۵ دهستان، و با ارتفاع ۲۲۲۰ متر از سطح در یا قرار دارد . از مهمترین جاذبه های گردشگری ، تار …

بیشتر بخوانید »

شهرستان اردل

شهرستان اردل شهرستان اردل با مرکزیت شهر اردل (در فاصله ۷۷ کیلومتری مرکز استان) و با مساحت ۱۸۵۴ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۵۳ هزار و ۵۱۴ نفر، شامل ۲ بخش ۴ شهر و ۴ دهستان، و با ارتفاع ۱۸۵۰ متری از سطح دریا قرار دارد. از مهمترین جاذبه های گردشگری، تاریخی – مذهبی، صنایع دستی …

بیشتر بخوانید »

شهرستان شهرکرد

شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری ، با مساحت ۲۰۰۶ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲۸۳ هزار و ۲۱۰ نفر، شامل ۳ بخش ۹ شهر و ۴ دهستان ، وبا ارتفاع ۲۱۶۶ متر از سطح در یا بلند ترین مرکز استانی در کشور ) معروف به بام ایران ( است. از مهمترین جاذبه …

بیشتر بخوانید »