خانه / مکان گردشگری / چشمه بابا زکی فرخشهر
چشمه بابا زکی - فرخشهر
چشمه بابا زکی - فرخشهر

چشمه بابا زکی فرخشهر

چشمه بابا زکی فرخشهر در استان چهارمحال و بختیاری و در شهر فرخشهر قرار دارد.

در روزگاران قدیم عارفی به نام بابا زکی در این محل در عالم زهد و پاکی که بدان آراسته بود زندگی می کرده است و مردم از روی ارادت همه روزه به دیدار او می رفتند و از ارشادات و حسن معاشرت وی بهره می جستند.

بابا زکی بعدها که فروغ زندگیش به خاموشی می گراید در همین مکان در نقطه ای که کسی از آن اطاع دقیقی ندارد مدفون می شود و از آن پس، این محل به بابا زکی معروف می شود.

چنارهای بابا زکی قدمتی بیش از صد سال دارند. درختانی تنومند و پر جاذبه، این درختان با آب گوارای چشمه ای که با شگفتی از درون سنگی بیرون می آید کرامت و صفا و پر رنگی یافته اند.
چشمه بابا زکی از ارتفاعی بلند آن هم از دل سنگ سر بر می آورد. در بالادست چشمه غاری وجود دارد، که از قدیم آن را چهل دختران نام نهاده اند.

0
0

Check Also

سبد بافی

سبد بافی

بافت و پیچ ترکه ها و شاخه های نازک درختان مانند بید،کبود و. . . به منظور …